Tankar från projektet

Tankar om iPadens pedagogiska vinster i ett barnperspektiv i förskolans vardag utifrån vårat projekt:

Hur kan modern teknik stödja lärandet i förskolan?

 • Väcker nyfikenhet.
 • Inspirerande arbetssätt.
 • Roligt och lätt att forska och undersöka med hjälp av iPaden.
 • Fångar intresset hos barn som annars inte är så intresserade av t.ex. bokstäver.
 • Genom iPaden har vi kunnat utveckal barnens förmåga att kommunicera och söka ny kunskap, utforska naturen, rymden på ett snabbt och enkelt sätt.

Hur blir Ipad ett verktyg för att nå målen i Lpfö98/10?

 • Det finns många pedagogiska appar som tränar läroplanens alla områden.
 • Enkelt att dokumentera.

Hur blir Ipad en del i helheten?

 • Som hjälpmedel i projekt/aktiviteter/dokumentationer.
 • Mycket samarbete mellan barnen, de hjälper varandra.

Hur kan vi använda oss av Ipad som ett verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet?

 • Som en naturlig ”station” i förskolans pedagogiska miljö och verksamhet.
 • Vi använder iPaden som ett av förskolans alla verktyg till att utveckla barnens förmågor.
 • Planera in iPaden i våra teman som en av alla aktiviteter. Ex har vi temat sagor, kan vi skapa egna sagor i ateljén men också i iPaden med Book Creator appen. Är temat begreppsbildning och exempelvis bondgården så finns det härliga djurappar där man får bekanta sig med ex bondgårdens djur och deras läten,mm.

Mål för projektet var:

Öka barnens digitala kompetens och få in digitala verktyg som en naturlig del i verksamheten.

Att genom lek och utforskande möta och väcka nyfikenhet hos barnen för ny teknik i förskolan.

 

Projektet skulle  syfta till att öka nyfikenheten hos pedagogerna att använda sig av digitala verktyg i verksamheten för att stimulera barns utveckling.

Dessa mål har verkligen iPadprojektet nått. Alla pedagoger, gammal som ung, är intresserade av iPaden och ser dess möjligheter. Vi har nått barnen i alla åldrar och verkligen stimulerat dem ytterligare i deras utveckling. De har fått möjlighet att utöka sin verktygslåda för språk, kommunikation och samarbete. Barnen har oavsett ålder och förmåga inspirerats och utvecklats och vi ser att även de som ännu inte har ett språk än har fått ökad ordförståelse, tex då det kommer till färger och ord.

Med iPads i förskolans verksamhet ser vi att den  kan bidra  till barns utveckling och lärande i förskolan samt öka kompetensen hos pedagogerna kring barns lärande.

Positivt med iPaden:

 • mobiliteten
 • snabbheten
 • lätt att samlas runt
 • leder till samarbete bland barnen
 • lättillgänglig
 • roligt sätt att lära sig
 • lätt att sitta flera runt
 • barnen blir resurser för varandra
 • många gratisappar vilket ger tillgång till pedagogiska program utan kostnad
 • utvecklar flerspråkighet (en del appar på engelska eller valmöjlighet till olika språk)
 • pojkar och flickor med på samma villkor
 • utvecklar självständighet och ansvar
 • utvecklar logiskt tänkande
 • lägre tröskel för de som är ovana vid datorer
 • Tränar barnen i turtagning

Negativt med iPaden:

Sammanfattningsvis är intrycket av iPad i förskoleverksamheten bara positivt bland oss i projektet. Det enda som egentligen upplevs som negativt är att det finns alldeles för få ”paddor” i förskolan ännu så länge!

Men vid starten hade vi några farhågor:

 • det kan bli tävling mellan barnen om vem som är duktigast i olika appar
 • en del barn har svårt att vänta på sin tur
 • väldigt många appar – svårt att välja
 • dyr i inköp
 • kan användas fel – som barnpassning
 • kostar personal som sitter med
 • många vuxna som inte kan – vågar

Dessa farhågor har under resans gång suddats ut, vi har när det varit allt för många som velat jobba med paddorna kunnat sätta upp turlistor, sett möjligheter att kunna sitta med i leken kring paddorna som en tillgång inte som något negativ, barnpassningen bleknade i kunskapen om alla pedagogiska ”spel”, den farhågan blev till att isåfall är även ett faktiskt memory i så fall också en barnpassning och det är ju inget konstigt att barn sitter med ett spel. Att man som vuxen inte kan försvann med vår nya kunskap som projektet gav alla inblandade.

Mångfalden av appar gav tillfälle till bra pedagogiska diskussioner.

Sammanfattningsvis

Ett projekt som gett förskolan mycket i digital kompetens och verksamheten ännu ett verktyg att utveckla barnen, fånga deras intresse och öka deras begreppsbildning, matematiska tänkande och inspirerat dem till skapande.

Det som vid sista träffen kom fram att vi inte hunnit undersöka och utveckla eller fördjupa oss i är möjligheten till att låna digitala barnböcker, fördjupa oss i skattjakter med Geocashing. Geocashing är en form av skattjakt som med paddan som gps hitta gömda skatter, ett fenomen som finns i världen, skulle kunna öka barnens upptäckt av vår närmiljö i Holmsund och Obbola.

Biblioteket erbjuder en del barnböcker digitalt och dessa kan man låna ner till paddan under en månad i taget. Det kräver att man installerar en app som heter Bluefire reader.

Ett lyckat inspirerande och kreativt projekt som alla inblandade hoppas ska ge ringar på vattnet och att fler läsplattor hittar in till förskolans verksamhet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s